Rychlá a jednoduchá montáž

Doplnky na všetky okná VELUX

Rýchle dodanie

Certifikácia OEKO-TEX®

Ako vám môžeme pomôcť?

Ďakujeme za váš záujem o spoločnosť VELUX a naše výrobky. Kontaktné informácie a odpovede na často kladené otázky nájdete v odkazoch vľavo alebo dolu na stránke.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje každého zákazníka poskytnuté spoločnosti VELUX v súvislosti s uzatvorením zmluvy sú chránené proti zneužitiu. Spoločnosť VELUX zhromažďuje a spracováva osobné údaje zákazníkov (meno a priezvisko, adresu, telefón, mobil, e-mail, údaje o objednaných a zakúpených výrobkoch a ich použití, údaje o komunikácii) za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

Uzavretím tejto zmluvy dáva zákazník svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a za účelom marketingového využitia a súčasne súhlasí, aby spoločnosť VELUX využívala jeho e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení. Ak si naďalej zákazník nebude želať tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v zasielanej správe.

Uzavretím tejto zmluvy zákazník potvrdzuje, že je informovaný o svojich právach podľa zákona O ochrane osobných údajov, najmä o práve prístupu k osobným údajom, práve na ochranu osobných údajov, ako aj o ďalších právach podľa tohto zákona.

Používame cookies len pre Vaše uľahčenie užívania webových stránok - aby sme Vás pri ďalších návštevách spoznali ako registrovaného užívateľa. Nepoužívame cookies pre zachytenie ďalších informácií o Vás.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím.

Kontakt

Telefon: 02 33 000 543
Email: info.sk@velux.com